2021
        
Suntem onorați să anunțăm apariția la Editura Trei a volumului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, semnat de către prof.univ.dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Oradea.


"Lucrarea vine în întâmpinarea unor nevoi reale și presante ale școlii românești, aduce un plus valoric de ordin teoretic și aplicații în fortificarea managementului educațional. Nu în ultimul rând, ar trebui să menționăm beneficiarii potențiali ai acestei lucrări, care se înscriu într-un spectru foarte variat: cadre didactice în curs de formare, manageri școlari, cadre didactice care aspiră la funcții de conducere sau care doresc să-și îmbunătățească perfromanțele profesionale, exploatând resursele managementului educațional, masteranzi și doctoranzi care își asumă responsabilitatea în dezvoltarea cercetării științifice de profil și în promovarea practicilor în aria managementului educațional. În final, apreciem efortul doamnei prof.univ.dr. Florica Orțan de a contribui notabil la înnoirea școlii românești prin dezvoltarea managementului educațional" - Prof.univ.dr. emerit Dan Potolea, Universitatea din BucureștiDepartamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea, anunță apariția în anul 2021 a trei lucrări semnate de către Lect.univ.dr. Claudia Florina Pop.