2022

Problemele educației în România ocupă un spațiu din ce în ce mai crescut în dezbaterile publice, academice și cele politice, în special din cauza unor situații precum rata crescută a abandonului școlar, performanțele scăzute, situația elevilor romi ori a școlilor din mediul rural, a managementului procesului de incluziune sau a comportamentelor deviante în creștere, ca să enumerăm doar câteva. Toate acestea evidențiază existența mai multor factori care generează vulnerabilități majore pentru un număr semnificativ de elevi din școlile românești. Ne-am propus în cadrul acestui volum să oferim o imagine sintetică asupra acestor fenomene, încercând să facilităm înțelegerea factorilor care generează vulnerabilitatea. În dezbaterea publică, la nivel popular adesea observăm o raportare la educația din perioada socialistă, iar la nivelul sistemului educațional o focalizare pe excelență, ca reper absolut al definiției succesului școlii. Dacă prima perspectivă poate fi considerată anacronică deoarece sistemul educațional contemporan se raportează la un alt tip de societate, cu alte provocări, cea de-a doua situație are potențialul de a simplifica excesiv ideea de performanță școlară prin desconsiderarea implicită a rezultatelor care nu ating standardele de excelență. Scopul asumat de către contributorii la acest volum este de a veni în primul rând în sprijinul cadrelor didactice și a studenților care se pregătesc pentru cariera didactică. Am constatat adesea, pe parcursul desfășurării Programului de formare psihopedagogică destinat studenților și a programelor de formare continuă pentru cadrele didactice, o anxietate crescută față de abordarea problemelor delicate ale sistemului de învățământ și mai ales față de perspectiva confruntării directe cu acestea. O înțelegere profundă a școlii și a contextului elevilor aflați într-o situație de vulnerabilitate poate contribui la depășirea acestei neliniști și la focalizarea pe soluții adecvate situației din spațiul educațional concret. Sperăm ca această contribuție introductivă a noastră să fie utilă celor interesați de sprijinul elevilor aflați într-o situație de vulnerabilitate.


2022


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic anunță apariția unui nou volum de specialitate: „Educația pentru voluntariat”
Abia ieșit de sub tipar, volumul „Educația pentru voluntariat” abordează o temă de imediată actualitate. Publicată la prestigioasa editură Institutul European, din Iași, lucrarea adună în paginile sale contribuții științifice ale unor cadre didactice universitare și medici, din Oradea, din țară sau străinătate.
Prof. univ. dr. Florica Orțan, directoarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității din Oradea, coordonatoarea acestui volum, a reușit să aducă împreună specialiști și practicieni, teme provocatoare și abordări interesante.
Cartea conține materiale științifice care fac referire la voluntariatul din mediul universitar sau corporatist, aspecte privind dimensiunea psihomorală și dinamica cultural-educativă a acestui tip de preocupări, influența lor asupra personalității elevilor, voluntariatul în mediile virtuale, efectele terapeutice ale voluntariatului – într-o perspectivă teologică, voluntariat în medii vulnerabile, în penitenciar sau în mediile cultural-artistice ori din perspectivă medicală.
„Toate studiile acestei culegeri au la bază o bibliografie de specialitate bogată și divergentă, de multe ori prezentată pentru prima dată în literatura de specialitate autohtonă, pe baza căreia sunt elaborate concepte închegate, contexte bine argumentate, inclusiv direcții clare de continuare a unor studii separate. Gradul ridicat de aprofundare și sistematizare sugerează intențiile curajoase ale autorilor cuprinși în acest volum de a publica, într-o perspectivă apropiată, volume de autor unic pe această tematică. Această carte, extrem de utilă și interesantă, se adresează cadrelor didactice universitare și studenților, profesorilor din învățământul preuniversitar, specialiștilor din științele educației, factorilor de conducere din mediile social-culturale și social-politice și, nu în ultimul rând, tinerilor, publicului larg interesat, de bunăstarea socială generală. Menționăm faptul că volumul încununează activitățile desfășurate timp de 25 de ani, de la înființarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea”, a declarat prof. univ. dr. Florica Orțan. (COMUNICAT Universitatea din Oradea)

2022

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic anunță apariția unui nou volum de specialitate: „Psihopedagogia elevilor cu dificultăți de învățare școlară” semnat de către colegul nostru Prof.univ.dr. Valentin Blândul.

Având în vedere această complexitate a domeniului dificultăților de învățare, volumul semnat de Valentin Cosmin Blândul, include o sinteză valoroasă a numeroaselor contribuții din literatura de specialitate, cu deschidere spre diverse categorii de elevi și specificul dificultăților lor de învățare, însoțită și de sugestii cu relevanță în practica școlară, mai ales din perspectiva abordărilor incluzive a educației copiilor cu cerințe speciale, cunoscut fiind faptul că aceștia prezintă un tablou psihopedagogic eterogen în privința particularităților și dificultăților de adaptare, învățare și integrare școlară. Cartea este structurată pe trei secțiuni distincte care conțin informații relevante, accesibile unor categorii largi de cititori și facilitează accesul la surse bibliografice consacrate în spațiul național și internațional. Experiența didactică a autorului este reflectată în modul de organizare a capitolelor, consistența limbajului de specialitate și maniera coerentă de sistematizare a ideilor și conținuturilor cuprinse în paginile cărți. (Prof.univ.dr. Alois Gherguț)2021
        
Suntem onorați să anunțăm apariția la Editura Trei a volumului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, semnat de către prof.univ.dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Oradea.


"Lucrarea vine în întâmpinarea unor nevoi reale și presante ale școlii românești, aduce un plus valoric de ordin teoretic și aplicații în fortificarea managementului educațional. Nu în ultimul rând, ar trebui să menționăm beneficiarii potențiali ai acestei lucrări, care se înscriu într-un spectru foarte variat: cadre didactice în curs de formare, manageri școlari, cadre didactice care aspiră la funcții de conducere sau care doresc să-și îmbunătățească perfromanțele profesionale, exploatând resursele managementului educațional, masteranzi și doctoranzi care își asumă responsabilitatea în dezvoltarea cercetării științifice de profil și în promovarea practicilor în aria managementului educațional. În final, apreciem efortul doamnei prof.univ.dr. Florica Orțan de a contribui notabil la înnoirea școlii românești prin dezvoltarea managementului educațional" - Prof.univ.dr. emerit Dan Potolea, Universitatea din București
Anunțăm apariția lucrării PEDAGOGIE ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE (2021) , ediția a IV-a revizuită și adăugită, sub coordonarea prof. univ.dr. Florica Orțan.


Aceasta carte a fost conceputa nu numai ca un volum de studii stiintifice, ci si ca un indrumator pentru pregatirea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in vederea obtinerii gradului didactic II. Pentru a realiza acest scop, a fost respectata indeaproape programa de pregatire recomandata de MEN, abordand toate temele propuse in raport cu noutatile din fiecare domeniu, aducand in prim-plan ideile cele mai importante si recomandarile didactice ale specialistilor din stiintele educatiei si psihologie. In afara de prelucrarea didactica si utilitatea metodologica a studiilor, s-a avut permanent in vedere valoarea stiintifica si documentara. In acest sens, autorii au studiat bibliografia de specialitate din literatura romana si straina, selectand lucrarile relativ recente si care aduc un plus de noutate si creativitate in domeniul atat de dinamic al stiintelor educatiei, incercand astfel ca materialele sa fie cat mai sintetice si clare.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea, anunță apariția în anul 2021 a trei lucrări semnate de către Lect.univ.dr. Claudia Florina Pop.