ORGANIZAREA GENERALĂ D.P.P.D.

Legea educației naționale 1/2011 

Ordinul 5561/7.10.2011
Ordinul 3129/1.02.2013
Ordinul 5397/5.11.2013
Ordinul 3240/26.03.2014
Ordinul 5387/2016
Ordinul 5396/30.09.2016
Ordinul 3365/23.02.2017

Ordinul 3850/16.05.2017  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate ın̂ vederea certiicării competențelor pentru profesia didactică

Ordinul 4337/06.07.2017
Ordinul 4586/09.08.2017

Ordinul 4129/16.07.2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Ordinul 3844/27.03.2020
Ordinul 4246/13.05.2020
Ordinul 4253/13.05.2020
Ordinul 4303/21.05.2020
Ordinul 4649/30.06.2020
Ordinul 4862/08.07.2020Metodologia de desfășurare a activităților didactice pe parcursul anului universitar 2020-2021 - H.S. 9/21.09.2020
Regulament de desfășurare a activităților didactice online pe parcursul anului universitar 2020-2021 - H.S. 10/28.09.2020

Ghid privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 - 31.08.2020

Legea cadru  153/2017 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice