PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I (LICENȚĂ) ȘI II (MASTER)

       
PROGRAMAREA EXAMENELOR - PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU STUDENȚI NIVEL I - LICENȚĂ SEMESTRUL AL II-LEA ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

       PROGRAMAREA EXAMENELOR - PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU MASTERANZI NIVEL II - MASTER SEMESTRUL AL II-LEA ANUL UNIVERSITAR 2019/2020
       
       PROGRAMAREA EXAMENELOR - PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU ABSOLVENȚI NIVEL I + NIVEL II - POSTUNIVERSITAR SEMESTRUL AL II-LEA ANUL UNIVERSITAR 2019/2020CURSURI POSTUNIVERSITARE

       PROGRAMAREA EXAMENELOR - CURS POSTUNIVERSITAR MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

       PROGRAMAREA EXAMENELOR - CURS POSTUNIVERSITAR MENTOR

       PROGRAMAREA EXAMENELOR - CURS POSTUNIVERSITAR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ȘCOLARĂFORMARE CONTINUĂ

      GRAD DIDACTIC II