GRADUL DIDACTIC II GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2022

INFORMAȚII METODOLOGIE 2022

ANUNȚ GRAD DIDACTIC II - NOU MAI 2022


GRAFIC PREGĂTIRE ÎNVĂȚĂTORI EDUCATOARE - 2022

GRAFIC PREGĂTIRE PROFESORI - 2022

GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2021

PROCEDURĂ2021: Anunț examene grad didactic II - sesiunea august 2021 (afișat la 7.05.2021)
GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2021


REZULTATE EDUCATOARE LIMBA ROMÂNĂ

REZULTATE EDUCATOARE LIMBA MAGHIARĂ 

REZULTATE ÎNVĂȚĂTORI LIMBA ROMÂNĂ

REZULTATE ÎNVĂȚĂTORI LIMBA MAGHIARĂ


REZULTATE PROFESORI

REZULTATE CONTESTAȚII
1. GRAFIC ȘI DETALII PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

2. PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI

3. ORDIN PRIVIND MODIFICAREA METODOLOGIEI (2021) - Monitorul Oficial (pag.6)Probele de examen pentru gradul didactic II - sesiunea august 2021 se vor desfăşura astfel:

(repartizarea pe săli a candidaţilor va fi afişată  la 27.08.2021) PROFESORI
:

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – proba scrisă la  Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității 

 
ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ):

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (probă scrisă).


 
ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA MAGHIARĂ):

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii  şi literaturii române şi universale  pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi metodica predării matematicii (probă scrisă).

EDUCATOARE
  (SECŢIA ROMÂNĂ)

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii,  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii  (probă scrisă).

 

EDUCATOARE  (SECŢIA MAGHIARĂ)

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române şi universale pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (probă scrisă).


MODELELE DE SUBIECTE (S) ȘI MATERIALELE (M) POT FI DESCĂRCATE ÎN DREPTUL FIECĂREI DISCIPLINE
PROFESORI:  
 

- Administrație publică
- Agricultură
- Automatizări şi calculatoare
- Autovehicule rutiere

- Biologie - S M

- Canto - S M

- Chimie - S M
-
 Construcții civile, industriale și agricole
- Controlul și expertiza produselor alimentare

- Design

- Drept

- Educaţie fizică - S M

-Educaţie tehnologică - S M

- Electromecanică

- Electronică

- Electrotehnică

- Energetică
- Farmacie

- Filosofie

- Fizică - S M

- Geografie - S M
-
 Horticultură
- Inginerie economică în domeniul mecanic
- Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

- Informatică

- Interpretare instrumentală - S M

- Istorie - S M

- Kinetoterapie

- Limba engleză - S M

- Limba franceză - S M

- Limba germană - S M

- Limba română - S M

- Maşini unelte

- Matematică - S M

- Mecanică fină

- Mecanică - S M
-
 Mecatronică
- Medicină 

- Pedagogia artei - S M

- Pedagogie muzicală - S M

- Pictură - S M

- Profesor documentarist

- Psihologie - S M
-
 Psihopedagogie specială - S M
- Silvicultură

- Sculptură

- Ştiinţe economice (Management, Marketing, Finanţe bănci, Economia comerţului turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Afaceri internaţionale) - S M

- Științe politice 
- Ştiinţe sociale

- T.C.M.
- Tehnologia prelucrării produselor agricole

- Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

- Teologie baptistă

- Teologie ortodoxă - S M
- Zootehnie

  ÎNVĂŢĂTORI,   EDUCATOARE  -  (secţia română şi secția maghiară)

  - Română - Subiecte înv.primar Matematică, Materiale înv.primar Matematică, Subiecte înv.primar Limba română, Subiecte înv. preșcolar Limba română, Subiecte înv.primar Pedagogie-Psihologie, Subiecte înv.preșcolar Pedagogie-Psihologie

 - Maghiară - Subiecte înv.preșcolar Limba maghiară, Materiale înv.preșcolar Limba maghiară ; Subiecte înv.primar Limba maghiară, Materiale înv.primar Limba maghiară

 
            Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării, http://edu.ro/formare-continua .

DESCĂRCARE PROGRAME (arhivă winrar - necesită extragere după descărcare)


TAXĂ EXAMINARE 490 LEI - SE VA PUTEA ACHITA PRIN VIRAMENT BANCAR SAU LA BIROUL TAXE DIN CADRUL CAMPUSULUI UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA  PÂNĂ ÎN DATA DE 30 AUGUST INCLUSIV (recomandăm achitarea înainte de 30 august)

 Referitor la plata pentru taxei examenului gradului didactic II august 2021: 
- se poate plăti la biroul taxe al universității noastre în fiecare zi luni - vineri în intervalul orar 8:30 -15:30;
- se poate plăti la:

Cont pentru plati online la Banca Transilvania:

 - RO71BTRL00501202782511XX

 - Beneficiar Universitatea din Oradea

 - cod fiscal 4287939

 - cod swift BTRLRO22

 

Cont pentru depuneri numerar la Banca Transilvania:

   - RO61BTRL0050160100717205

   - Beneficiar Universitatea din Oradea

   - cod fiscal 4287939

   - cod swift BTRLRO22


Pentru modalităţile de plată prin virament bancar  să fie precizate următoarele informaţii:
- Universitatea din Oradea; 
- Numele şi prenumele studentului; 
- Codul numeric personal al studentului; 
- DPPD; 
- Grad didactic II; 
- Taxă grad didactic II ; 
- Suma de plată. 
 
 LUCRARE DPPD 

Orțan, F. (coord.) (2021). Pedagogie și elemente de psihologie. Ediția a IV-a. Iași: Editura Institutul European