LISTA SPECIALIZĂRILOR PENTRU CARE D.P.P.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA ORGANIZEAZĂ PERFECȚIONARE PRIN GRADUL DIDACTIC I ȘI GRADUL DIDACTIC II


PROFESORI

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ superior / Departament

Specializările pentru care se organizează activităţi de perfecţionare prin grade didactice

Numărul adresei prin care Ministerul Educaţiei a acordat atribuţii de perfecţionare prin grade didactice pentru specializările menţionate în coloana 3

1.

2.

3.

4.

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Administrație publică

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Agricultură

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Automatizări şi calculatoare

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Autovehicule rutiere

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Biologie

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Canto

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Chimie

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Construcții civile, industriale și agricole

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Controlul și expertiza produselor alimentare

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Design

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Drept

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Educaţie fizică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Educaţie tehnologică

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Electromecanică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Electronică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Electrotehnică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Energetică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Farmacie

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Fizică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Geografie

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Horticultură

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Informatică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Inginerie economică în domeniul mecanic

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Interpretare instrumentală

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Istorie

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Kinetoterapie

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Limba engleză

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Limba franceză

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Limba germană

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Limba română

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Maşini unelte

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Matematică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Mecanică

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Mecanică fină

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Mecatronică

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Medicină

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Pedagogia artei

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Pedagogie muzicală

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Pictură

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Psihologie

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Psihopedagogie specială

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Sculptură

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Silvicultură

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ştiinţe economice

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Științe politice

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ştiinţe sociale

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

T.C.M.

24739 /

17.01.1996

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Tehnologia prelucrării produselor agricole

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

24355, 26351 / 25.11.2020

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Teologie baptistă

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Teologie ortodoxă

41964; 42065 / 6.11.2000

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Zootehnie

24355, 26351 / 25.11.2020

ÎNVĂȚĂTORI / EDUCATOARE


Nr. crt.

Instituţia de învăţământ superior / Departament

Specializările pentru care se organizează activităţi de perfecţionare prin grade didactice

Numărul adresei prin care Ministerul Educaţiei a acordat atribuţii de perfecţionare prin grade didactice pentru specializările menţionate în coloana 3

1.

2.

3.

4.

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Educatoare – secția română

5002 / 2.12.1999

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Educatoare – secția maghiară

5002 / 2.12.1999

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţători– secția română

5002 / 2.12.1999

Universitatea din Oradea / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Învăţători– secția maghiară

5002 / 2.12.1999GRADUL DIDACTIC II GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2022

INFORMAȚII METODOLOGIE 2022

ANUNȚ GRAD DIDACTIC II - NOU MAI 2022


PROGRAME GRAD DIDACTIC II PROFESORI

PROGRAME GRAD DIDACTIC II ÎNVĂȚĂTORI SECȚIA ROMÂNĂ  -  MATEMATICĂ   LIMBA ROMÂNĂ  PEDAGOGIE

PROGRAME GRAD DIDACTIC II EDUCATOARE SECȚIA ROMÂNĂ  -  LIMBA ROMÂNĂ   METODICA PREDĂRII   PEDAGOGIE

PROGRAME GRAD DIDACTIC II ÎNVĂȚĂTORI SECȚIA MAGHIARĂ  -  MATEMATICĂ   LIMBA MAGHIARĂ   LIMBA ROMÂNĂ  PEDAGOGIE

PROGRAME GRAD DIDACTIC II EDUCATOARE SECȚIA MARGHIARĂ  -  LIMBA ROMÂNĂ  LIMBA MAGHIARĂ  METODICA PREDĂRII  PEDAGOGIE
GRAFIC PREGĂTIRE ÎNVĂȚĂTORI EDUCATOARE - 2022

GRAFIC PREGĂTIRE PROFESORI - 2022

PREGĂTIRE DIDACTICA SPECIALITĂȚII (PROFESORI) - GRADUL DIDACTIC II 29-30 IUNIE 2022


REPARTIZAREA PE SĂLI - EXAMEN GRAD DIDACTIC II - PROBA SCRISĂ 29.08.2022REZULTATE PROFESORI GRADUL DIDACTIC II - 29.08.2022

REZULTATE ÎNVĂȚĂTORI - EDUCATOARE GRADUL DIDACTIC II - 29.08.2022

ANUNȚ CONTESTAȚII GRAD DIDACTIC II - 30.08.2022


PROGRAMARE LA PROBA ORALĂ - GRAD DIDACTIC II - 31.08.2022REZULTATE FINALE GRAD DIDACTIC II 2022 - 31.08.2022


EDUCATOARE (LB. ROMÂNĂ)

ÎNVĂȚĂTORI (LB. ROMÂNĂ)

EDUCATOARE (LB. MAGHIARĂ)

ÎNVĂȚĂTORI (LB. MAGHIARĂ)

PROFESORI

GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2021

PROCEDURĂ2021: Anunț examene grad didactic II - sesiunea august 2021 (afișat la 7.05.2021)GRADUL DIDACTIC II - AUGUST 2021


REZULTATE EDUCATOARE LIMBA ROMÂNĂ

REZULTATE EDUCATOARE LIMBA MAGHIARĂ 

REZULTATE ÎNVĂȚĂTORI LIMBA ROMÂNĂ

REZULTATE ÎNVĂȚĂTORI LIMBA MAGHIARĂ


REZULTATE PROFESORI

REZULTATE CONTESTAȚII
1. GRAFIC ȘI DETALII PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

2. PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI

3. ORDIN PRIVIND MODIFICAREA METODOLOGIEI (2021) - Monitorul Oficial (pag.6)Probele de examen pentru gradul didactic II - sesiunea august 2021 se vor desfăşura astfel:

(repartizarea pe săli a candidaţilor va fi afişată  la 27.08.2021) PROFESORI
:

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – proba scrisă la  Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității 

 
ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ):

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române, metodica predării matematicii (probă scrisă).


 
ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA MAGHIARĂ):

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii  şi literaturii române şi universale  pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi metodica predării matematicii (probă scrisă).

EDUCATOARE
  (SECŢIA ROMÂNĂ)

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii,  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii  (probă scrisă).

 

EDUCATOARE  (SECŢIA MAGHIARĂ)

Luni 30.08.2021 ora 10,00 – Elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica predării limbii şi literaturii române şi universale pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (probă scrisă).


MODELELE DE SUBIECTE (S) ȘI MATERIALELE (M) POT FI DESCĂRCATE ÎN DREPTUL FIECĂREI DISCIPLINE
PROFESORI:  
 

- Administrație publică
- Agricultură
- Automatizări şi calculatoare
- Autovehicule rutiere

- Biologie - S M

- Canto - S M

- Chimie - S M
-
 Construcții civile, industriale și agricole
- Controlul și expertiza produselor alimentare

- Design

- Drept

- Educaţie fizică - S M

-Educaţie tehnologică - S M

- Electromecanică

- Electronică

- Electrotehnică

- Energetică
- Farmacie

- Filosofie

- Fizică - S M

- Geografie - S M
-
 Horticultură
- Inginerie economică în domeniul mecanic
- Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

- Informatică

- Interpretare instrumentală - S M

- Istorie - S M

- Kinetoterapie

- Limba engleză - S M

- Limba franceză - S M

- Limba germană - S M

- Limba română - S M

- Maşini unelte

- Matematică - S M

- Mecanică fină

- Mecanică - S M
-
 Mecatronică
- Medicină 

- Pedagogia artei - S M

- Pedagogie muzicală - S M

- Pictură - S M

- Profesor documentarist

- Psihologie - S M
-
 Psihopedagogie specială - S M
- Silvicultură

- Sculptură

- Ştiinţe economice (Management, Marketing, Finanţe bănci, Economia comerţului turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Afaceri internaţionale) - S M

- Științe politice 
- Ştiinţe sociale

- T.C.M.
- Tehnologia prelucrării produselor agricole

- Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

- Teologie baptistă

- Teologie ortodoxă - S M
- Zootehnie

  ÎNVĂŢĂTORI,   EDUCATOARE  -  (secţia română şi secția maghiară)

  - Română - Subiecte înv.primar Matematică, Materiale înv.primar Matematică, Subiecte înv.primar Limba română, Subiecte înv. preșcolar Limba română, Subiecte înv.primar Pedagogie-Psihologie, Subiecte înv.preșcolar Pedagogie-Psihologie

 - Maghiară - Subiecte înv.preșcolar Limba maghiară, Materiale înv.preșcolar Limba maghiară ; Subiecte înv.primar Limba maghiară, Materiale înv.primar Limba maghiară

 
            Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării, http://edu.ro/formare-continua .

DESCĂRCARE PROGRAME (arhivă winrar - necesită extragere după descărcare)


TAXĂ EXAMINARE 490 LEI - SE VA PUTEA ACHITA PRIN VIRAMENT BANCAR SAU LA BIROUL TAXE DIN CADRUL CAMPUSULUI UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA  PÂNĂ ÎN DATA DE 30 AUGUST INCLUSIV (recomandăm achitarea înainte de 30 august)

 Referitor la plata pentru taxei examenului gradului didactic II august 2021: 
- se poate plăti la biroul taxe al universității noastre în fiecare zi luni - vineri în intervalul orar 8:30 -15:30;
- se poate plăti la:

Cont pentru plati online la Banca Transilvania:

 - RO71BTRL00501202782511XX

 - Beneficiar Universitatea din Oradea

 - cod fiscal 4287939

 - cod swift BTRLRO22

 

Cont pentru depuneri numerar la Banca Transilvania:

   - RO61BTRL0050160100717205

   - Beneficiar Universitatea din Oradea

   - cod fiscal 4287939

   - cod swift BTRLRO22


Pentru modalităţile de plată prin virament bancar  să fie precizate următoarele informaţii:
- Universitatea din Oradea; 
- Numele şi prenumele studentului; 
- Codul numeric personal al studentului; 
- DPPD; 
- Grad didactic II; 
- Taxă grad didactic II ; 
- Suma de plată. 
 
 LUCRARE DPPD 

Orțan, F. (coord.) (2021). Pedagogie și elemente de psihologie. Ediția a IV-a. Iași: Editura Institutul European