GRADUL DIDACTIC I 


PROCEDURĂ


SERIA 2021-2023

   - Anunțuri
 
   - Colocviu admitere
 
 
 - Formulare: Declarație de autenticitate, Coperta, Pagina de gardă

 

SERIA 2020-2022
 
- Anunțuri: 
 
- Colocviu admitere

- Formulare: Declarație autenticitate, Coperta, Pagina de gardă 

- Depunerea lucrării metodico-științifice
   
   Conducători științifici lucrare grad didactic I în cadrul D.P.P.D. - Universitatea din Oradea:


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D):

Prof.univ.dr. Florica Ortan
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
teme lucrare grad I

Prof.univ.dr. Valentin Blândul
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Conf.univ.dr. Adela Bradea
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Claudia Hanga
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Claudia Pop
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Renata Pop
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Laurențiu Mândrea
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Julien Kiss
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I


CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Conf.univ.dr. Karla Barth
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Nicoleta Ciobanu
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Lect.univ.dr. Andra Perțe
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme lucrare grad I

Conf.univ.dr. Simona Laurian-Fitzgerald
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Alina Cozma - CHIMIE
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Laura Bochiș
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Prof.univ.dr.habil. Florin Cioban - LIMBA ROMÂNĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Csilla Peto - ÎNVĂȚĂTOARE / EDUCATOARE - LIMBA MAGHIARĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I  - teme grad I educatoare - teme grad I invățătoare

Lect.univ.dr. Erszebet Ile - EDUCATOARE - LIMBA MAGHIARĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Elena Gherdan - LIMBA ENGLEZĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Prof.univ.dr. Laura Vicaș - MEDICINĂ ȘI FARMACIE
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Conf.univ.dr. Doru Fer - TEOLOGIE ORTODOXĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Conf.univ.dr. O. Novac / Conf.univ.dr. L. Bandici / Prof.univ.dr. C. Gordan / Lect.univ.dr. C. Novac. - INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Conf.univ.dr. Alina Alb-Lupaș - MATEMATICĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Conf.univ.dr. Cristian-Viorel Popa - TEOLOGIE ORTODOXĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan - ȘTIINȚE ECONOMICE
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Mihaela Indrieș - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Pr.Conf.univ. habil.dr. Miron Erdei - TEOLOGIE OERTODOXĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Marius Cioară - PSIHOLOGIE
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad I

Lect.univ.dr. Stelian Nistor - GEOGRAFIE
contact:
teme grad I

Lect.univ.dr. Iulian Dincă - GEOGRAFIE
contact:
teme grad I

Lect.univ.dr. Valerica Draica - LIMBA ROMÂNĂ
contact:
teme grad I

Conf.univ.dr. Claudia Leah - LIMBA ENGLEZĂ
contact:
teme grad I

Lect.univ.dr. Florin Tomoioagă - TEOLOGIE ORTODOXĂ
contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
teme grad didactic I2022

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic anunță apariția unui nou volum de specialitate: „Educația pentru voluntariat”
Abia ieșit de sub tipar, volumul „Educația pentru voluntariat” abordează o temă de imediată actualitate. Publicată la prestigioasa editură Institutul European, din Iași, lucrarea adună în paginile sale contribuții științifice ale unor cadre didactice universitare și medici, din Oradea, din țară sau străinătate.
Prof. univ. dr. Florica Orțan, directoarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității din Oradea, coordonatoarea acestui volum, a reușit să aducă împreună specialiști și practicieni, teme provocatoare și abordări interesante.
Cartea conține materiale științifice care fac referire la voluntariatul din mediul universitar sau corporatist, aspecte privind dimensiunea psihomorală și dinamica cultural-educativă a acestui tip de preocupări, influența lor asupra personalității elevilor, voluntariatul în mediile virtuale, efectele terapeutice ale voluntariatului – într-o perspectivă teologică, voluntariat în medii vulnerabile, în penitenciar sau în mediile cultural-artistice ori din perspectivă medicală.
„Toate studiile acestei culegeri au la bază o bibliografie de specialitate bogată și divergentă, de multe ori prezentată pentru prima dată în literatura de specialitate autohtonă, pe baza căreia sunt elaborate concepte închegate, contexte bine argumentate, inclusiv direcții clare de continuare a unor studii separate. Gradul ridicat de aprofundare și sistematizare sugerează intențiile curajoase ale autorilor cuprinși în acest volum de a publica, într-o perspectivă apropiată, volume de autor unic pe această tematică. Această carte, extrem de utilă și interesantă, se adresează cadrelor didactice universitare și studenților, profesorilor din învățământul preuniversitar, specialiștilor din științele educației, factorilor de conducere din mediile social-culturale și social-politice și, nu în ultimul rând, tinerilor, publicului larg interesat, de bunăstarea socială generală. Menționăm faptul că volumul încununează activitățile desfășurate timp de 25 de ani, de la înființarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea”, a declarat prof. univ. dr. Florica Orțan. (COMUNICAT Universitatea din Oradea)

2022

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic anunță apariția unui nou volum de specialitate: „Psihopedagogia elevilor cu dificultăți de învățare școlară” semnat de către colegul nostru Prof.univ.dr. Valentin Blândul.

Având în vedere această complexitate a domeniului dificultăților de învățare, volumul semnat de Valentin Cosmin Blândul, include o sinteză valoroasă a numeroaselor contribuții din literatura de specialitate, cu deschidere spre diverse categorii de elevi și specificul dificultăților lor de învățare, însoțită și de sugestii cu relevanță în practica școlară, mai ales din perspectiva abordărilor incluzive a educației copiilor cu cerințe speciale, cunoscut fiind faptul că aceștia prezintă un tablou psihopedagogic eterogen în privința particularităților și dificultăților de adaptare, învățare și integrare școlară. Cartea este structurată pe trei secțiuni distincte care conțin informații relevante, accesibile unor categorii largi de cititori și facilitează accesul la surse bibliografice consacrate în spațiul național și internațional. Experiența didactică a autorului este reflectată în modul de organizare a capitolelor, consistența limbajului de specialitate și maniera coerentă de sistematizare a ideilor și conținuturilor cuprinse în paginile cărți. (Prof.univ.dr. Alois Gherguț)2021
        
Suntem onorați să anunțăm apariția la Editura Trei a volumului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, semnat de către prof.univ.dr. Florica Orțan, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Oradea.


"Lucrarea vine în întâmpinarea unor nevoi reale și presante ale școlii românești, aduce un plus valoric de ordin teoretic și aplicații în fortificarea managementului educațional. Nu în ultimul rând, ar trebui să menționăm beneficiarii potențiali ai acestei lucrări, care se înscriu într-un spectru foarte variat: cadre didactice în curs de formare, manageri școlari, cadre didactice care aspiră la funcții de conducere sau care doresc să-și îmbunătățească perfromanțele profesionale, exploatând resursele managementului educațional, masteranzi și doctoranzi care își asumă responsabilitatea în dezvoltarea cercetării științifice de profil și în promovarea practicilor în aria managementului educațional. În final, apreciem efortul doamnei prof.univ.dr. Florica Orțan de a contribui notabil la înnoirea școlii românești prin dezvoltarea managementului educațional" - Prof.univ.dr. emerit Dan Potolea, Universitatea din București
Anunțăm apariția lucrării PEDAGOGIE ȘI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE (2021) , ediția a IV-a revizuită și adăugită, sub coordonarea prof. univ.dr. Florica Orțan.


Aceasta carte a fost conceputa nu numai ca un volum de studii stiintifice, ci si ca un indrumator pentru pregatirea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in vederea obtinerii gradului didactic II. Pentru a realiza acest scop, a fost respectata indeaproape programa de pregatire recomandata de MEN, abordand toate temele propuse in raport cu noutatile din fiecare domeniu, aducand in prim-plan ideile cele mai importante si recomandarile didactice ale specialistilor din stiintele educatiei si psihologie. In afara de prelucrarea didactica si utilitatea metodologica a studiilor, s-a avut permanent in vedere valoarea stiintifica si documentara. In acest sens, autorii au studiat bibliografia de specialitate din literatura romana si straina, selectand lucrarile relativ recente si care aduc un plus de noutate si creativitate in domeniul atat de dinamic al stiintelor educatiei, incercand astfel ca materialele sa fie cat mai sintetice si clare.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Oradea, anunță apariția în anul 2021 a trei lucrări semnate de către Lect.univ.dr. Claudia Florina Pop.

OUR MISSION

Contemporary culture and civilisation increasingly recognize and support the important role of education, the necessity to optimise the training and constant growth of the professional prestige of the teaching professionals, the quality of the teacher training programs, which depend not only on the speciality’s in-depth knowledge, but also on the psycho-pedagogical training.

Our goal is to produce, offer and distribute the newest research results, capacities, and abilities in the educational domain, which are closest to the national and international requirements, for the education sciences, school psychology, curriculum, instruction and evaluation theory and methodology, in order to directly contribute to the modernising of the Romanian educational system.

The strategic objectives of the Department for the Training of Didactic Personnel (DTDP) aim mainly at:

  • Ensuring the quality of the initial and continuous psycho-pedagogical training of the future teachers,
  • Training and developing the competencies necessary for utilising, to a greater degree, methods, techniques, and procedures of instruction in the teaching and educational activities, within all educational institutions, including the universities,
  • Encouraging interdisciplinary and interdomain initiatives, by strengthening the collaborations with the teaching personnel from all faculties, through various social and cultural activities, such as didactic and educational extensions within various educational institutions, both at local and county levels,
  • Extending the preoccupation for psycho-educational counselling,
  • Collaborating on an international level, through the accessing of various European projects,
  • Increasing the scientific research efforts, developed within the department, by publishing specialised materials, ranging from books to academic papers,
  • Optimising the partnership systems with other educational, social, and cultural institutions, at local, national, and international levels.

The activity of the Department for the Training of Didactic Personnel corresponds to the desire of young students to become highly trained teachers, both in the area of their expertise, as well as in psycho-pedagogical training.

The activity of the DTDP is based on Law no. 1/2011 – the Law of National Education and Order 3850/May 2nd 2017, published in the Oficial Monitor no. 361/May 16th 2017, which delimitates the core methodology of the psycho-pedagogical programme, for certifying the competencies for the teaching profession.

The DTDP, as part of the University of Oradea, has the opportunity to fulfil its strategic objectives and mission, in optimal conditions, because it has access to significant material and financial resources, qualified administrative personnel and, most importantly, teaching personnel highly trained professionally, scientifically, and culturally, who enjoy national and international prestige.

As the director of the DTDP, but also in the name of the entire personnel, I extend a heartfelt invitation to all young students, to enrol in the Psycho-pedagogical training program, and to follow our courses, for level I and level II. We pledge ourselves to offer high quality activities, psycho-pedagogical counselling activities, mentoring, as well as close guidance, supported by efficient didactic and instructional procedures.

 

DTDP Director,

Florica Ortan (PhD)

CONFERENCES

2020: 27/28 XI - Webinar entitled Educația digitală și provocările secolului XXI 27/28.XI.2020 (online) / Digital education and the challenges of the XXI st century - Coordinators: Prof.univ.dr. Florica Orțan / Lect.univ.dr. Julien-Ferencz Kiss 
JOURNALS

  - JOURNAL FOR TEACHER TRAINING AND EDUCATION RESEARCH - 2020 
INTERNATIONAL AND NATIONAL PROJECTS

2019 - 2022 Removal of barriers to social inclusion and social participation for children and young adults with intellectual and developmental disabilities - KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education -  Romania, Sweden, Norway, Scotland, Northern Ireland, England, Poland    -   coordonator from Romania: Prof.univ.dr. Florica Orțan, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Project team member: Lect.univ.dr. Julien-Ferencz Kiss, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.ACADEMIC CALENDAR 2020-2021


TIMETABLE


    INITIAL TRAINING

           UNDERGRADUATE (LEVEL I)
            YEAR 1
            YEAR 2
            YEAR 3
       
           MASTER (LEVEL II)
            YEAR 1
            YEAR 2

    POSTGRADUATE
            LEVEL I
            LEVEL II

    POSTGRADUATE CONTINUOUS TRAINING
           - EDUCATION MANAGEMENT
           - MENTOR
           - SPECIAL EDUCATION IN SCHOOLSEXAMS


TAXES 
- Level I (3 years) and Level II (2 years) for undergraduates
- Level I (1 year intensive) and Level II (1 year intensive) for postgraduatesADMISSION DATES AND DETAILS FOR 2021-2022 ACADEMIC YEAR WILL BE AVAILABLE FROM JUNE 2021 1. INITIAL TRAINING PROGRAMS

 - LEVEL I PROGRAM (UNDERGRADUATE LEVEL) - 3 years

The Psycho-pedagogical Training Program – Level I: Bachelor

Description: finalizing the training offers the opportunity to teach up to middle school level (gymnasium)

Duration: 3 years (6 semesters)


 - LEVEL II PROGRAM (MASTER LEVEL) - 2 years

The Psycho-pedagogical Training Program – Level II: Master

Description: finalizing the training offers the opportunity to teach up to high-school level (it is necessary for the teaching career in higher education)

Duration: 2 years (4 semesters)POSTGRADUATE PROGRAMS

 - LEVEL I POSTGRADUATE INTENSIVE PROGRAM - 1 year

 - LEVEL II POSTGRADUATE INTENSIVE PROGRAM - 1 year

The Psycho-pedagogical Training Program – Post-university Level I and II

Description: the training is intended for the students who did not enrol while in university and it offers the opportunity to teach up to high-school level

Duration: 1 year/level (2 semesters)
2. POSTGRADUATE CONTINUOUS TRAINING PROGRAMS

The programs are intended for teachers or graduates of Level I/Level II psycho-pedagogical training programs.  

- EDUCATION MANAGEMENT 

- MENTORING

- SPECIAL EDUCATION IN SCHOOLS
3. CONTINUOUS TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS IN ROMANIA

The continuous training programs are intended for teachers who want to improve and advance in professional degree. The programs are intended only for teachers in the Romanian educational system.

 - FIRST GRADE PROGRAM

 - SECOND GRADE PROGRAMMANAGEMENT

DIRECTOR

Prof.univ.dr. Florica Orțan - Director of Teacher Training Departament


COUNCIL OF TEACHER TRAINING DEPARTMENT

Prof.univ.dr. Florica Orțan - Director 

Prof.univ.dr. Valentin Blândul

Conf.univ.dr. Adela Bradea
ADMINISTRATION AND SECRETARIAT

Georgeta GROZA

Chief Secretary
Contact: building E, level III, office E304
Telephone: +40 259 408 779
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anca COSTAN
Secretary

Contact: building E, level III, office E304
Telephone: +40 259 408 779
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Simona OLTEAN
Secretary
Contact: Building E, level III, office E302
Telephone: +40 259 408 148
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Cornelia Irina MOȘ
Secretary

Contact: Building E, level III, office E302
Telephone: +40 259 408 148
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
TEACHERS

Incumbent teachers

Prof.univ.dr. Florica Ortan - Director of departament
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
List of research and publications  


Prof.univ.dr. Valentin Blândul
contact:

Curriculum Vitae
List of research and publications 


Conf.univ.dr. Adela Bradea
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
List of research and publications


Lect.univ.dr. Claudia Hanga
contact:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Claudia Pop
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
List of research and publications


Lect.univ.dr. Renata Pop
contact:
0770514299

Curriculum Vitae
List of research and publications


Lect.univ.dr. Laurențiu Mândrea
contact: 
0728000906
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
List of research and publications


Lect.univ.dr. Julien Kiss
contact:
0744139168
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
List of research and publications


ASSOCIATED TEACHERS

Prof.univ.dr. Marinescu Mariana
contact:

Prof.univ.dr. Marcu Vasile
contact:

Conf.univ.dr. Abrudan Casandra

Lect.univ.dr. Hava Florian
contact:

Lect.univ.dr. Roman Ovidiu
contact:

Lect.univ.dr. Ciprian Simuț
contact: