DIRECTOR

Prof.univ.dr. Florica Orțan - Director departament


CONSILIUL D.P.P.D.

Prof.univ.dr. Florica Orțan - Director departament

Prof.univ.dr. Valentin Blândul

Conf.univ.dr. Adela Bradea


RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL D.P.P.D.ORGANIZAREA GENERALĂ D.P.P.D.

Legea educației naționale 1/2011 

Ordinul 5561/7.10.2011
Ordinul 3129/1.02.2013
Ordinul 5397/5.11.2013
Ordinul 3240/26.03.2014
Ordinul 5387/2016
Ordinul 5396/30.09.2016
Ordinul 3365/23.02.2017

Ordinul 3850/16.05.2017  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate ın̂ vederea certiicării competențelor pentru profesia didactică

Ordinul 4337/06.07.2017
Ordinul 4586/09.08.2017

Ordinul 4129/16.07.2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Ordinul 3844/27.03.2020
Ordinul 4246/13.05.2020
Ordinul 4253/13.05.2020
Ordinul 4303/21.05.2020
Ordinul 4649/30.06.2020
Ordinul 4862/08.07.2020Metodologia de desfășurare a activităților didactice pe parcursul anului universitar 2020-2021 - H.S. 9/21.09.2020
Regulament de desfășurare a activităților didactice online pe parcursul anului universitar 2020-2021 - H.S. 10/28.09.2020

Ghid privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 - 31.08.2020

Legea cadru  153/2017 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
CADRE TITULARE


Prof.univ.dr. Florica Ortan - Director departament
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Prof.univ.dr. Valentin Blândul
contact:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Conf.univ.dr. Adela Bradea
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Claudia Hanga
contact:

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Claudia Pop
contact:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Renata Pop
contact:
0770514299

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Laurențiu Mândrea
contact: 
0728000906
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științifică


Lect.univ.dr. Julien Kiss
contact:
0744139168
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Curriculum Vitae
Lista de lucrări și activitate științificăCADRE ASOCIATE

Prof.univ.dr. Marinescu Mariana
contact:

Prof.univ.dr. Marcu Vasile
contact:

Conf.univ.dr. Abrudan Casandra

Lect.univ.dr. Hava Florian
contact:

Lect.univ.dr. Roman Ovidiu
contact:

Lect.univ.dr. Ciprian Simuț
contact:De Ziua Mondială a Educației, D.P.P.D. din cadrul Universității din Oradea, urează tuturor cadrelor didactice, studenților și colaboratorilor “la mulți ani”, multă sănătate, bucurie, responsabilitate, angajare, spirit de echipă, împărtășirea unor valori și idealuri commune.

Idealurile și valorile care ne susțin moral și emoțional și care jalonează întreaga noastră activitate se încadrează armonios în misiunea nobilă a Universității din Oradea, de a desfășura programe de formare inițială și continuă la cele mai ridicate standarde naționale și internaționale.

D.P.P.D. se concentrează asupra satisfacerii cerinței de competență didactică și își propune să contribuie într-o măsură substanțială la formarea inițială și perfecționarea continuă  în domeniul pregătirii psihopedagogice a viitorilor profesori.

 

 Director D.P.P.D. prof.univ.dr. Florica OrțanMISIUNEA NOASTRĂ

Cultura şi civilizaţia contemporană recunoaşte şi susţine tot mai mult rolul prioritar al educaţiei, necesitatea optimizării pregătirii şi creşterii permanente a prestigiului profesional al cadrelor didactice, calitatea pregătirii profesorului, care depinde nu numai de aprofundarea specialităţii, ci şi de formarea psihopedagogică.
Ne propunem să producem, să oferim şi să distribuim cele mai noi cunoştinţe, capacităţii şi abilităţii în domeniul educaţiei, cât mai apropiate de solicitările naţionale şi internaţionale, în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare, currriculumului, teoriei şi metodologiei instruirii şi evaluării, astfel încât să contribuie nemijlocit la modernizarea învăţământului românesc.
Obiectivele strategice ale DPPD vizează în principal: 
  • asigurarea calităţii pregătirii psihopedagogice iniţiale şi continue a viitoarelor cadre didactice;
  • formarea competenţelor de a utiliza într-o măsură tot mai mare metode, tehnici şi procedee de instruire în activitatea didactică şi educaţională din toate instituţiile şcolare şi universitare;
  • perfecţionarea continuă a modalităţilor şi programelor de pregătire a cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II;
  • încurajarea unor iniţiative interdisciplinare şi interdomeniale, prin întărirea colaborării cu cadrele didactice de la toate facultăţile prin activităţi sociale şi culturale, cum ar fi extensii didactice şi educaţionale în cadrul unor instituţii şcolare din municipiu şi judeţ;
  • extinderea preocupărilor de consiliere psihoeducaţională;
  • colaborarea pe plan internaţional prin accesarea unor proiecte europene;
  • creşterea anvergurii cercetărilor ştiinţifice realizate de cadrele didactice ale DPPPD – ului prin publicarea unor studii de specialitate;
  • optimizarea sistemului de parteneriate cu alte instituţii educative, sociale şi culturale, locale, naţionale, transfrontaliere şi internaţionale.
Activitatea DPPD corespunde în mare măsură dorinţei tinerilor de a deveni cadre didactice de înaltă calificare, atât în domeniul specialităţii, cât şi al pregătirii psihopedagogice.
Activitatea DPPD-ului se desfăşoară în baza Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a Ordinului 3850/2.05.2017, publicat în Monitorul Oficial  nr. 361 / 16.05.2017 care delimitează metodologia-cadru a programei de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesiunea didactică.
DPPD din Universitatea din Oradea are şanse bune de a-şi îndeplini în condiţii optime misiunea şi obiectivele strategice, deoarece dispune de resurse materiale şi financiare importante, de personal administrativ calificat şi mai ales de cadre didactice bine pregătite profesional, ştiinţific şi cultural, care se bucură de prestigiu, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Atât în calitate de director, cât şi în numele întregului personal al DPPD-ului adresez o invitaţie specială tinerilor studenţi de a urma Programul de formare psihopedagogică, de a urma cursurile noastre atât de la nivelul I, cât şi de la nivelul II. Ne angajăm să le oferim activităţi de foarte bună calitate, activităţi de consiliere psihopedagogică, de mentorat, precum şi de îndrumare apropiată, susţinută de procedee didactice şi instrucţionale eficiente.

 

Director DPPD,

Prof. univ. dr. Florica Orţan

Subcategorii